Заплановано на рік

2 067 366,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

421 024,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Надання дошкільної освіти 657 308,0 132 730,0 20,19 657308040.00 132730001.59 20.19
2 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями 1 055 234,6 226 037,7 21,42 1055234569.00 226037707.70 21.42
3 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 735,5 125,3 17,04 735533.00 125294.99 17.04
4 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 53 538,6 11 325,3 21,15 53538642.00 11325337.85 21.15
5 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 113 241,2 19 959,8 17,63 113241153.00 19959771.51 17.63
6 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними та ін.) 94 398,6 19 203,8 20,34 94398627.00 19203806.06 20.34
7 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 10 892,0 2 153,8 19,77 10891972.00 2153756.79 19.77
8 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 34 738,5 6 747,3 19,42 34738528.00 6747271.25 19.42
9 Інші програми та заходи у сфері освіти 36 514,0 562,8 1,54 36514005.00 562785.21 1.54
10 Надання загальної середньої освіти спеціальними школами-інтернатами для дітей, які потребують корекції розвитку 10 765,5 2 178,9 20,24 10765466.00 2178862.69 20.24
Всього 2 067 366,5 421 024,6 20,37