Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Заплановано на рік

170 778,9 тис. грн.

Виконано за I квартал

37 812,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 107 983,9 25 206,0 23,34 107983855.00 25206029.18 23.34
2 Нарахування на оплату праці 23 756,4 5 601,4 23,58 23756448.00 5601423.95 23.58
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 085,6 385,3 12,49 3085603.00 385279.65 12.49
4 Оплата послуг (крім комунальних) 30 989,8 4 901,7 15,82 30989802.00 4901695.92 15.82
5 Видатки на відрядження 270,0 52,3 19,37 270000.00 52267.91 19.37
6 Оплата теплопостачання 3 274,7 1 365,5 41,70 3274722.00 1365481.04 41.7
7 Оплата водопостачання та водовідведення 122,5 12,8 10,45 122525.00 12826.12 10.45
8 Оплата електроенергії 1 123,2 229,8 20,46 1123219.00 229817.44 20.46
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5,5 0,0 0,00 5520.00 0.00 0
10 Інші поточні видатки 167,2 57,6 34,45 167189.00 57577.40 34.45
Всього 170 778,9 37 812,4 22,14