Інша діяльність (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

17 682,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

2 747,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 326,0 0,0 0,00 1326000 0 0
2 Оплата послуг (крім комунальних) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
3 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 15 356,6 2 747,9 17,89 15356574 2747913.24 17.89
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
5 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
6 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
7 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
8 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
9 Нерозподілені видатки 1 000,0 0,0 0,00 1000000 0 0
Всього 17 682,6 2 747,9 15,54
 Завантажити в Excel