Державне управління (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

173 292,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

38 119,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 107 983,9 25 206,0 23,34 107983855 25206029.18 23.34
2 Нарахування на оплату праці 23 756,4 5 601,4 23,58 23756448 5601423.95 23.58
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 923,2 589,1 15,02 3923215 589133.65 15.02
4 Оплата послуг (крім комунальних) 32 118,2 4 914,3 15,30 32118244 4914313.32 15.3
5 Видатки на відрядження 449,8 79,2 17,61 449810 79217.76 17.61
6 Оплата теплопостачання 3 274,7 1 365,5 41,70 3274722 1365481.04 41.7
7 Оплата водопостачання та водовідведення 122,5 12,8 10,45 122525 12826.12 10.45
8 Оплата електроенергії 1 123,2 229,8 20,46 1123219 229817.44 20.46
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 123,0 2,9 2,36 123010 2900 2.36
10 Інші виплати населенню 1,0 0,0 0,00 1000 0 0
11 Інші поточні видатки 415,9 118,1 28,40 415949 118074.31 28.4
12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
13 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 173 292,0 38 119,2 22,00
 Завантажити в Excel