Витрати бюджету на 2018 рік

Заплановано на рік

6 603 375,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 763 811,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Заробітна плата 1 528 858,0 293 440,3 19,19 1528858042 293440295.55 19.19
2 Нарахування на оплату праці 336 365,3 65 770,9 19,55 336365335 65770852.48 19.55
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 36 327,7 4 888,1 13,46 36327702 4888092.12 13.46
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 266,8 136,0 6,00 2266834 135954.37 6
5 Продукти харчування 119 634,4 26 430,8 22,09 119634431 26430795.99 22.09
6 Оплата послуг (крім комунальних) 435 728,5 59 728,5 13,71 435728468.86 59728484.54 13.71
7 Видатки на відрядження 3 018,7 564,4 18,70 3018687 564389.28 18.7
8 Оплата теплопостачання 205 689,6 73 939,0 35,95 205689641 73939026.36 35.95
9 Оплата водопостачання та водовідведення 10 180,0 1 741,0 17,10 10179974 1740967.2 17.1
10 Оплата електроенергії 79 873,3 25 732,9 32,22 79873281 25732897.57 32.22
11 Оплата природного газу 3 627,0 1 645,4 45,37 3627028 1645446.09 45.37
12 Оплата інших енергоносіїв 287,4 64,8 22,55 287376 64763.6 22.55
13 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,0 0,0 0,00 0 0 0
14 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 801 798,5 192 777,3 24,04 801798492.02 192777306.78 24.04
15 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 460 874,7 136 773,6 29,68 460874676 136773553.9 29.68
16 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2 237 151,4 754 646,2 33,73 2237151376 754646242.23 33.73
17 Інші виплати населенню 336 355,3 123 871,0 36,83 336355279 123871006.63 36.83
18 Інші поточні видатки 1 357,4 545,6 40,19 1357382.14 545630.94 40.19
19 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
20 Капітальне будівництво (придбання) житла 0,0 0,0 0,00 0 0 0
21 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
22 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень.) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
23 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
24 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
25 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
26 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
27 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2 277,1 449,1 19,72 2277066 449066.71 19.72
28 Капітальні трансферти населенню 0,0 0,0 0,00 0 0 0
29 Надання інших внутрішніх кредитів 704,7 666,4 94,57 704700 666400 94.57
30 Повернення інших внутрішніх кредитів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
31 Нерозподілені видатки 1 000,0 0,0 0,00 1000000 0 0
Всього 6 603 375,8 1 763 811,2 26,71
 Завантажити в Excel