Інші видатки (Виплата іменних стипендій ім. Г.І.Гутовського, О.М.Поля, В.Ф.Бизова, В.М.Гурова)

Заплановано на рік

319,0 тис. грн.

Виконано за рік

319,0 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Інші виплати населенню 319,0 319,0 100,00 319000.00 319000.00 100
Всього 319,0 319,0 100,00