Інші заходи та заклади молодіжної політики

Заплановано на рік

49,5 тис. грн.

Виконано за рік

49,4 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6,2 6,2 100,00 6200.00 6156.00 100
2 Оплата послуг (крім комунальних) 0,1 0,0 0,00 100.00 0.00 0
3 Інші виплати населенню 43,2 43,2 100,00 43200.00 43200.00 100
Всього 49,5 49,4 99,80