Заплановано на рік

73 337,2 тис. грн.

Виконано за рік

37 244,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 38 265,1 27 648,5 72,26 38265100.00 27648487.44 72.26
2 Утилізація відходів 6 776,0 3 398,2 50,15 6776000.00 3398192.00 50.15
3 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 21 897,2 5 538,5 25,29 21897200.00 5538508.72 25.29
4 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 2 431,5 67,5 2,78 2431500.00 67484.24 2.78
5 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами викон 3 967,4 591,5 14,91 3967424.00 591536.30 14.91
Всього 73 337,2 37 244,2 50,78