Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю

Заплановано на рік

210 633,8 тис. грн.

Виконано за рік

197 324,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заходи з енергозбереження 13 847,1 12 615,0 91,10 13847085.87 12615043.41 91.1
2 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 1 404,1 596,3 42,47 1404144.00 596344.29 42.47
3 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 80 436,9 73 792,0 91,74 80436905.00 73791981.79 91.74
4 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 114 945,6 110 320,9 95,98 114945618.00 110320874.51 95.98
Всього 210 633,8 197 324,2 93,68