Засоби масової інформації

Заплановано на рік

13 409,4 тис. грн.

Виконано за рік

13 218,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення 12 125,4 12 087,1 99,68 12125383.00 12087131.80 99.68
2 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 1 284,0 1 131,7 88,14 1284000.00 1131673.02 88.14
Всього 13 409,4 13 218,8 98,58