Інші заходи у сфері електротранспорту

Заплановано на рік

265 342,4 тис. грн.

Виконано за рік

263 623,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 259 393,1 257 674,2 99,34 259393079.00 257674172.36 99.34
2 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 5 949,3 5 949,2 100,00 5949318.00 5949175.05 100
Всього 265 342,4 263 623,3 99,35