Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика

Заплановано на рік

554 658,9 тис. грн.

Виконано за рік

521 492,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Інші заходи у сфері електротранспорту 265 342,4 263 623,3 99,35 265342397.00 263623347.41 99.35
2 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 269 260,0 240 163,5 89,19 269260000.00 240163540.46 89.19
3 Національна програма інформатизації 1 400,0 0,0 0,00 1400000.00 0.00 0
4 Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 13 664,0 13 080,2 95,73 13664000.00 13080182.36 95.73
5 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 4 992,5 4 624,9 92,64 4992500.00 4624939.00 92.64
Всього 554 658,9 521 492,0 94,02