Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Заплановано на рік

682,8 тис. грн.

Виконано за рік

682,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 260,0 260,0 100,00 260046.00 260045.10 100
2 Оплата послуг (крім комунальних) 265,6 265,6 100,00 265584.00 265583.56 100
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 147,2 147,2 100,00 147208.00 147207.57 100
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 10,0 10,0 100,00 10000.00 10000.00 100
Всього 682,8 682,8 100,00