Заплановано на рік

1 831 084,8 тис. грн.

Виконано за рік

1 790 568,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Дошкільна освіта 607 952,3 601 338,9 98,91 607952282.24 601338850.53 98.91
2 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школ 953 872,6 937 195,9 98,25 953872632.99 937195926.96 98.25
3 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами 619,3 582,7 94,09 619262.00 582705.75 94.09
4 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 46 184,3 45 085,2 97,62 46184255.34 45085225.03 97.62
5 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами д 9 186,6 9 152,6 99,63 9186550.08 9152589.35 99.63
6 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 91 324,7 90 666,6 99,28 91324710.97 90666647.81 99.28
7 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 90 651,7 75 555,8 83,35 90651698.89 75555802.35 83.35
8 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 24 499,5 24 426,3 99,70 24499502.48 24426311.65 99.7
9 Здійснення централізованого господарського обслуговування 3 596,4 3 434,7 95,50 3596399.29 3434699.52 95.5
10 Утримання інших закладів освіти 2 784,8 2 729,5 98,01 2784836.08 2729512.74 98.01
11 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 412,7 400,0 96,92 412680.00 400010.00 96.92
Всього 1 831 084,8 1 790 568,3 97,79