Житлово-комунальне господарство (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

318 015,5 тис. грн.

Виконано за рік

270 902,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 644,4 465,0 72,16 644411.84 464985.84 72.16
2 Оплата послуг (крім комунальних) 64 568,1 60 294,2 93,38 64568060.08 60294173.46 93.38
3 Оплата водопостачання та водовідведення 44,4 44,4 100,00 44410 44406.14 100
4 Оплата електроенергії 36 882,1 36 733,7 99,60 36882105.32 36733733.67 99.6
5 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 127 277,3 118 434,0 93,05 127277346.99 118434015.09 93.05
6 Інші поточні видатки 20,0 0,0 0,00 20000 0 0
7 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2 425,0 1 987,4 81,95 2424960.66 1987432.66 81.95
8 Капітальне будівництво (придбання) житла 4 927,8 4 927,8 100,00 4927800 4927800 100
9 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 61,9 61,9 100,00 61850 61850 100
10 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень.) 44 675,9 20 302,3 45,44 44675874.03 20302277.41 45.44
11 Капітальний ремонт інших об`єктів 16 977,3 10 063,7 59,28 16977250 10063744.79 59.28
12 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 19 511,4 17 587,7 90,14 19511402 17587663.64 90.14
Всього 318 015,5 270 902,1 85,19
 Завантажити в Excel