Витрати бюджету на 2017 рік

Заплановано на рік

6 701 058,2 тис. грн.

Виконано за рік

6 411 202,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 141 890,7 132 447,4 93,34 141890696.96 132447440.12 93.34
2 Освіта 1 831 084,8 1 790 568,3 97,79 1831084810.36 1790568281.69 97.79
3 Охорона здоров'я 944 851,9 930 692,9 98,50 944851934.19 930692853.90 98.5
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 254 430,2 1 252 101,7 99,81 1254430186.34 1252101691.50 99.81
5 Житлово-комунальне господарство 318 015,5 270 902,1 85,19 318015470.92 270902082.70 85.19
6 Культура і мистецтво 188 827,9 185 920,4 98,46 188827874.29 185920428.41 98.46
7 Засоби масової інформації 13 409,4 13 218,8 98,58 13409383.00 13218804.82 98.58
8 Фізична культура і спорт 58 659,7 46 462,3 79,21 58659701.24 46462318.98 79.21
9 Будівництво 53 931,1 14 581,4 27,04 53931093.00 14581376.84 27.04
10 Землеустрій 7 398,8 46,7 0,63 7398823.00 46737.90 0.63
11 Транспорт, дорожнє господарство, телекомунікації 554 658,9 521 492,0 94,02 554658897.00 521492009.23 94.02
12 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 210 633,8 197 324,2 93,68 210633752.87 197324244.00 93.68
13 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2 847,6 2 621,5 92,06 2847617.00 2621473.74 92.06
14 Цільові фонди 73 337,2 37 244,2 50,78 73337224.00 37244208.70 50.78
15 Видатки, не віднесені до основних груп 1 046 497,1 1 015 182,2 97,01 1046497058.26 1015182245.70 97.01
16 Кредитування 583,7 396,0 67,84 583700.00 396000.00 67.84
Всього 6 701 058,2 6 411 202,2 95,67