Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Заплановано на рік

148,4 тис. грн.

Виконано за рік

78,3 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Інші поточні видатки 116,0 70,2 60,52 116000.00 70157.99 60.52
2 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 24,3 8,1 33,33 24318.00 8105.20 33.33
3 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 8,1 0,0 0,00 8106.00 0.00 0
Всього 148,4 78,3 52,76