Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

Заплановано на рік

21 552,9 тис. грн.

Виконано за рік

5 538,5 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 21 342,9 5 477,5 25,66 21342900.00 5477457.52 25.66
2 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 210,0 61,1 29,10 210000.00 61051.20 29.1
Всього 21 552,9 5 538,5 25,70