Національна програма інформатизації

Заплановано на рік

507,8 тис. грн.

Виконано за рік

0,0 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 507,8 0,0 0,00 507800.00 0.00 0
Всього 507,8 0,0 0,00