Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

Заплановано на рік

2 431,5 тис. грн.

Виконано за рік

67,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 11,5 10,9 94,78 11500.00 10900.00 94.78
2 Оплата послуг (крім комунальних) 70,0 56,6 80,86 70000.00 56584.24 80.86
3 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2 350,0 0,0 0,00 2350000.00 0.00 0
Всього 2 431,5 67,5 2,78