Витрати бюджету на 2017 рік

Заплановано на рік

793 696,5 тис. грн.

Виконано за рік

616 564,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 10 515,6 6 096,0 57,97 10515586.96 6096044.31 57.97
2 Освіта 157 897,5 135 401,6 85,75 157897489.00 135401612.88 85.75
3 Охорона здоров'я 91 297,7 81 988,7 89,80 91297704.77 81988662.87 89.8
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 897,9 3 679,8 94,40 3897859.62 3679848.82 94.4
5 Житлово-комунальне господарство 111 686,0 78 037,6 69,87 111686006.72 78037638.53 69.87
6 Культура і мистецтво 39 600,5 37 166,4 93,85 39600452.29 37166443.35 93.85
7 Засоби масової інформації 1 715,0 1 676,7 97,77 1714983.00 1676731.99 97.77
8 Фізична культура і спорт 22 040,2 10 822,4 49,10 22040169.24 10822368.72 49.1
9 Будівництво 53 131,1 14 481,4 27,26 53131093.00 14481376.84 27.26
10 Землеустрій 7 290,8 13,8 0,19 7290823.00 13792.32 0.19
11 Транспорт, дорожнє господарство, телекомунікації 13 298,0 9 675,0 72,76 13298018.00 9675017.07 72.76
12 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 182 405,8 175 205,1 96,05 182405778.00 175205120.08 96.05
13 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 86,9 86,9 100,00 86900.00 86900.00 100
14 Цільові фонди 73 337,2 37 244,2 50,78 73337224.00 37244208.70 50.78
15 Видатки, не віднесені до основних груп 25 205,5 24 788,0 98,34 25205486.68 24787998.57 98.34
16 Кредитування 290,9 200,3 68,86 290900.00 200300.00 68.86
Всього 793 696,5 616 564,1 77,68