Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Заплановано на рік

0,0 тис. грн.

Виконано за рік

0,0 тис. грн.