Управління культури виконкому Криворізької міської ради

Адреса: площа Молодіжна (Мт) буд. 1
ЄДРПОУ: 02227386
Переглянути платежі

Заплановано на рік

161 304,8 тис. грн.

Виконано за рік

160 679,1 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 93 786,4 93 786,3 100,00 93786374 93786342.48 100
2 Нарахування на оплату праці 20 612,5 20 612,4 100,00 20612463 20612389.8 100
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 815,3 1 813,2 99,88 1815255 1813181.67 99.88
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,0 0,0 0,00 0 0 0
5 Оплата послуг (крім комунальних) 3 752,8 3 749,9 99,92 3752835 3749861.75 99.92
6 Видатки на відрядження 5,0 4,5 90,00 5000 4453.92 90
7 Оплата теплопостачання 7 279,7 6 911,0 94,94 7279741 6910975.21 94.94
8 Оплата водопостачання та водовідведення 56,9 51,1 89,81 56884 51090.62 89.81
9 Оплата електроенергії 574,0 480,9 83,78 573956 480913.27 83.78
10 Оплата природного газу 9,1 9,1 100,00 9098 9092.3 100
11 Оплата інших енергоносіїв 97,7 97,7 100,00 97650 97650 100
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 147,2 147,2 100,00 147208 147207.57 100
13 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 33 168,4 33 015,9 99,54 33168358 33015899.3 99.54
14 Інші поточні видатки 0,0 0,0 0,00 0 0 0
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
16 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
17 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 161 304,8 160 679,1 99,61