Витрати бюджету на 2017 рік

Заплановано на рік

5 907 361,7 тис. грн.

Виконано за рік

5 794 638,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 131 375,1 126 351,4 96,18 131375110.00 126351395.81 96.18
2 Освіта 1 673 187,3 1 655 166,7 98,92 1673187321.36 1655166668.81 98.92
3 Охорона здоров'я 853 554,2 848 704,2 99,43 853554229.42 848704191.03 99.43
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 250 532,3 1 248 421,8 99,83 1250532326.72 1248421842.68 99.83
5 Житлово-комунальне господарство 206 329,5 192 864,4 93,47 206329464.20 192864444.17 93.47
6 Культура і мистецтво 149 227,4 148 754,0 99,68 149227422.00 148753985.06 99.68
7 Засоби масової інформації 11 694,4 11 542,1 98,70 11694400.00 11542072.83 98.7
8 Фізична культура і спорт 36 619,5 35 640,0 97,33 36619532.00 35639950.26 97.33
9 Будівництво 800,0 100,0 12,50 800000.00 100000.00 12.5
10 Землеустрій 108,0 32,9 30,46 108000.00 32945.58 30.46
11 Транспорт, дорожнє господарство, телекомунікації 541 360,9 511 817,0 94,54 541360879.00 511816992.16 94.54
12 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 28 228,0 22 119,1 78,36 28227974.87 22119123.92 78.36
13 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2 760,7 2 534,6 91,81 2760717.00 2534573.74 91.81
15 Видатки, не віднесені до основних груп 1 021 291,6 990 394,2 96,97 1021291571.58 990394247.13 96.97
16 Кредитування 292,8 195,7 66,84 292800.00 195700.00 66.84
Всього 5 907 361,7 5 794 638,1 98,09