Групи централізованого господарського обслуговування

Заплановано на рік

2 687,1 тис. грн.

Виконано за рік

2 598,6 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 811,4 1 805,2 99,66 1811353.00 1805228.46 99.66
2 Нарахування на оплату праці 402,8 402,3 99,88 402768.00 402290.96 99.88
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 74,3 72,2 97,17 74279.94 72208.60 97.17
4 Оплата послуг (крім комунальних) 75,9 52,1 68,64 75948.00 52072.79 68.64
5 Видатки на відрядження 7,2 5,0 69,44 7215.00 4958.43 69.44
6 Оплата теплопостачання 217,2 184,5 84,94 217173.00 184501.46 84.94
7 Оплата водопостачання та водовідведення 2,4 2,1 87,50 2350.00 2127.30 87.5
8 Оплата електроенергії 68,5 66,1 96,50 68534.00 66096.59 96.5
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 9,3 9,1 97,85 9283.00 9088.00 97.85
10 Інші поточні видатки 18,2 0,0 0,00 18231.00 0.00 0
Всього 2 687,1 2 598,6 96,71