Професійно-технічні заклади освіти

Заплановано на рік

137 709,0 тис. грн.

Виконано за рік

136 652,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 58 646,8 58 411,9 99,60 58646770.32 58411898.76 99.6
2 Нарахування на оплату праці 12 869,2 12 773,4 99,26 12869249.96 12773441.91 99.26
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 302,3 2 139,2 92,92 2302327.29 2139166.38 92.92
4 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 98,4 98,4 100,00 98382.00 98382.00 100
5 Продукти харчування 9 783,4 9 578,3 97,90 9783377.09 9578305.49 97.9
6 Оплата послуг (крім комунальних) 843,4 812,5 96,34 843397.52 812541.64 96.34
7 Оплата теплопостачання 17 773,3 17 698,3 99,58 17773344.02 17698328.07 99.58
8 Оплата водопостачання та водовідведення 888,3 857,2 96,50 888282.40 857168.74 96.5
9 Оплата електроенергії 3 504,1 3 479,4 99,30 3504126.53 3479376.35 99.3
10 Оплата природного газу 581,7 581,2 99,91 581689.00 581186.60 99.91
11 Оплата інших енергоносіїв 380,0 380,0 100,00 380000.00 379998.73 100
12 Виплата пенсій і допомоги 126,3 126,3 100,00 126306.00 126304.84 100
13 Стипендії 28 031,1 27 960,2 99,75 28031110.00 27960157.32 99.75
14 Інші виплати населенню 1 389,6 1 284,1 92,41 1389575.75 1284069.98 92.41
15 Інші поточні видатки 116,7 111,0 95,12 116652.03 111007.78 95.12
16 Видатки на відрядження 188,7 175,2 92,85 188732.36 175244.16 92.85
17 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 19,1 19,1 100,00 19145.32 19145.32 100
18 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 166,5 166,4 99,94 166487.18 166428.18 99.94
Всього 137 709,0 136 652,2 99,23