Професійно-технічні заклади освіти

Заплановано на рік

7 955,4 тис. грн.

Виконано за рік

7 337,8 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 501,9 1 437,7 95,73 1501905.32 1437650.49 95.73
2 Нарахування на оплату праці 332,8 317,9 95,52 332778.96 317889.32 95.52
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 639,2 1 479,9 90,28 1639182.29 1479937.65 90.28
4 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,5 0,5 100,00 500.00 500.00 100
5 Продукти харчування 2 424,6 2 219,5 91,54 2424569.09 2219497.49 91.54
6 Оплата послуг (крім комунальних) 481,8 451,0 93,61 481821.64 450976.16 93.61
7 Оплата теплопостачання 552,9 477,9 86,44 552927.02 477916.33 86.44
8 Оплата водопостачання та водовідведення 381,9 357,6 93,64 381876.40 357587.35 93.64
9 Оплата електроенергії 132,2 107,4 81,24 132176.53 107428.97 81.24
10 Інші виплати населенню 16,7 16,6 99,40 16685.75 16639.57 99.4
11 Інші поточні видатки 116,7 111,0 95,12 116652.03 111007.78 95.12
12 Видатки на відрядження 188,7 175,2 92,85 188732.36 175244.16 92.85
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 19,1 19,1 100,00 19145.32 19145.32 100
14 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 166,5 166,4 99,94 166487.18 166428.18 99.94
Всього 7 955,4 7 337,8 92,24