Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради

Заплановано на рік

649 382,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

110 522,1 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 12 284,0 2 270,7 18,49 12284033.88 2270680.66 18.49
2 Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ 8 426,0 140,8 1,67 8426000.00 140768.35 1.67
3 Теплові мережі 17 000,0 15 000,0 88,24 17000000.00 15000000.00 88.24
4 Благоустрій міст, сіл, селищ 102 454,3 12 026,0 11,74 102454272.00 12025982.12 11.74
5 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води 190,0 54,0 28,42 190000.00 54000.00 28.42
6 Комб. комун. підпр., район. виробн. об'єдн. та інші підпр., устан.та орган. ЖКГ 4 634,5 1 158,4 25,00 4634460.00 1158432.81 25
7 Капітальні вкладення 17 355,2 588,7 3,39 17355200.00 588714.40 3.39
8 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 500,0 0,0 0,00 500000.00 0.00 0
9 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 10,0 0,0 0,00 10000.00 0.00 0
10 Інші заходи у сфері електротранспорту 207 617,3 52 807,8 25,44 207617300.00 52807822.69 25.44
11 Видат.на провед. робіт, пов'яз. із будівн. реконс.., ремонт.та утриман. автом.доріг 233 645,3 17 622,4 7,54 233645272.00 17622385.20 7.54
12 Внески органів місцевого самоврядування 10 000,0 0,0 0,00 10000000.00 0.00 0
13 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 2 048,7 308,0 15,03 2048691.00 308026.43 15.03
14 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 21 334,8 3 322,5 15,57 21334800.00 3322450.59 15.57
15 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 406,3 0,0 0,00 406300.00 0.00 0
16 Цільові фонди 5 659,0 0,0 0,00 5658965.93 0.00 0
17 Інші видатки 817,2 222,9 27,28 817200.00 222871.40 27.28
18 Водопровідно-каналізаційне господарство 5 000,0 5 000,0 100,00 5000000.00 5000000.00 100
Всього 649 382,5 110 522,1 17,02