Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

Заплановано на рік

339,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

56,1 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 83,0 16,6 20,00 83000.00 16600.00 20
2 Оплата послуг (крім комунальних) 196,0 28,6 14,59 196000.00 28573.99 14.59
3 Видатки на відрядження 60,5 10,9 18,02 60500.00 10932.40 18.02
Всього 339,5 56,1 16,52