Центри здоров`я і заходи у сфері санітарної освіти

Заплановано на рік

7 827,7 тис. грн.

Виконано за I квартал

380,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 215,0 231,5 19,05 1215000.00 231464.68 19.05
2 Нарахування на оплату праці 267,3 50,2 18,78 267300.00 50218.69 18.78
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 128,5 30,6 23,81 128500.00 30599.10 23.81
4 Оплата послуг (крім комунальних) 174,7 13,5 7,73 174700.00 13487.92 7.73
5 Видатки на відрядження 5,5 1,1 20,00 5500.00 1115.63 20
6 Оплата теплопостачання 185,4 49,4 26,65 185400.00 49431.43 26.65
7 Оплата водопостачання та водовідведення 3,8 0,6 15,79 3750.00 573.68 15.79
8 Оплата електроенергії 15,3 2,8 18,30 15250.00 2832.28 18.3
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,5 0,3 60,00 500.00 250.00 60
10 Інші виплати населенню 1,0 0,0 0,00 1019.00 0.00 0
11 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 792,0 0,0 0,00 792000.00 0.00 0
12 Капітальний ремонт інших об`єктів 5 038,8 0,0 0,00 5038800.00 0.00 0
Всього 7 827,7 380,0 4,85