Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

Заплановано на рік

39 813,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

8 643,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 23 490,6 5 121,7 21,80 23490595.00 5121741.99 21.8
2 Нарахування на оплату праці 5 168,1 1 203,2 23,28 5168137.00 1203206.84 23.28
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 622,9 60,6 9,73 622869.00 60601.10 9.73
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 3 826,8 417,3 10,90 3826784.42 417255.52 10.9
5 Оплата послуг (крім комунальних) 2 478,5 197,9 7,98 2478527.27 197892.90 7.98
6 Видатки на відрядження 21,5 0,7 3,26 21520.00 670.00 3.26
7 Оплата теплопостачання 1 982,9 1 000,7 50,47 1982922.00 1000698.70 50.47
8 Оплата водопостачання та водовідведення 153,9 30,7 19,95 153912.00 30652.10 19.95
9 Оплата електроенергії 978,1 311,6 31,86 978118.00 311609.55 31.86
10 Оплата природного газу 188,4 88,5 46,97 188364.00 88548.50 46.97
11 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2,8 2,8 100,00 2800.00 2800.00 100
12 Виплата пенсій і допомоги 128,2 40,7 31,75 128201.00 40709.65 31.75
13 Інші виплати населенню 635,6 151,1 23,77 635554.00 151066.85 23.77
14 Інші поточні видатки 20,8 1,2 5,77 20843.00 1189.10 5.77
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 114,5 15,2 13,28 114460.00 15220.00 13.28
Всього 39 813,6 8 643,9 21,71