Заплановано на рік

371 964,4 тис. грн.

Виконано за I квартал

98 964,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 193 806,0 43 670,0 22,53 193805963.00 43669962.07 22.53
2 Нарахування на оплату праці 42 314,6 9 620,8 22,74 42314615.00 9620780.08 22.74
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 236,5 576,4 25,77 2236510.65 576400.79 25.77
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 22 235,4 5 557,5 24,99 22235380.10 5557503.42 24.99
5 Продукти харчування 8 093,5 1 914,6 23,66 8093482.00 1914565.47 23.66
6 Оплата послуг (крім комунальних) 5 614,5 2 803,7 49,94 5614471.48 2803669.50 49.94
7 Видатки на відрядження 162,7 28,5 17,52 162708.00 28539.52 17.52
8 Оплата теплопостачання 43 647,7 27 755,4 63,59 43647671.59 27755350.07 63.59
9 Оплата водопостачання та водовідведення 2 943,4 740,1 25,14 2943356.00 740130.85 25.14
10 Оплата електроенергії 12 860,3 4 816,9 37,46 12860322.00 4816931.97 37.46
11 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 106,8 16,3 15,26 106794.64 16326.60 15.26
12 Інші поточні видатки 394,1 188,6 47,86 394118.00 188581.63 47.86
13 Оплата природного газу 520,9 59,6 11,44 520912.00 59615.53 11.44
14 Виплата пенсій і допомоги 2 213,6 763,2 34,48 2213634.00 763225.18 34.48
15 Інші виплати населенню 3 014,3 242,6 8,05 3014263.00 242592.61 8.05
16 Оплата інших енергоносіїв 0,4 0,0 0,00 400.00 0.00 0
17 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 7 801,5 210,4 2,70 7801463.97 210449.00 2.7
18 Капітальний ремонт інших обʼєктів 23 998,3 0,0 0,00 23998326.00 0.00 0
Всього 371 964,4 98 964,6 26,61