Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Заплановано на рік

41 810,4 тис. грн.

Виконано за I квартал

5 622,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 21 428,6 3 322,5 15,50 21428600.00 3322450.59 15.5
2 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 20 381,8 2 300,0 11,28 20381821.17 2300000.00 11.28
Всього 41 810,4 5 622,5 13,45