Охорона здоров'я (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

660 998,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

152 660,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 318 304,7 68 137,5 21,41 318304714 68137487.25 21.41
2 Нарахування на оплату праці 69 704,6 15 097,5 21,66 69704645 15097541.85 21.66
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 559,8 1 266,2 22,77 5559830.03 1266205.45 22.77
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 42 071,1 8 788,2 20,89 42071101.81 8788182.78 20.89
5 Продукти харчування 13 073,8 2 625,8 20,08 13073808 2625847.89 20.08
6 Оплата послуг (крім комунальних) 11 087,6 3 601,6 32,48 11087580.31 3601620.76 32.48
7 Видатки на відрядження 262,0 36,4 13,89 262013 36386.81 13.89
8 Оплата теплопостачання 63 748,3 37 872,1 59,41 63748304.59 37872113.22 59.41
9 Оплата водопостачання та водовідведення 3 710,4 898,3 24,21 3710414 898257.27 24.21
10 Оплата електроенергії 18 205,2 6 729,4 36,96 18205215 6729434.23 36.96
11 Оплата природного газу 763,2 180,9 23,70 763176 180911.05 23.7
12 Оплата інших енергоносіїв 0,4 0,0 0,00 400 0 0
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 136,1 21,3 15,65 136094.64 21256.6 15.65
14 Виплата пенсій і допомоги 2 341,8 803,9 34,33 2341835 803934.83 34.33
15 Інші виплати населенню 17 959,1 4 452,6 24,79 17959137 4452554.78 24.79
16 Інші поточні видатки 460,2 199,1 43,26 460181 199119.45 43.26
17 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 26 250,4 250,4 0,95 26250408.72 250395.75 0.95
18 Капітальний ремонт інших обʼєктів 67 359,2 1 699,5 2,52 67359160 1699505.1 2.52
Всього 660 998,0 152 660,8 23,10
 Завантажити в Excel