Культура і мистецтво (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

133 978,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

25 009,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 66 900,2 11 928,3 17,83 66900169 11928320.89 17.83
2 Нарахування на оплату праці 14 718,0 2 656,7 18,05 14718040 2656728.36 18.05
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 918,0 299,0 15,59 1918014 299039.93 15.59
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2,6 0,0 0,00 2560 0 0
5 Оплата послуг (крім комунальних) 11 238,4 353,0 3,14 11238444 353016.32 3.14
6 Видатки на відрядження 153,9 24,9 16,18 153893 24927.33 16.18
7 Оплата теплопостачання 11 752,8 4 752,4 40,44 11752821 4752382.36 40.44
8 Оплата водопостачання та водовідведення 90,6 16,3 17,99 90567 16323.36 17.99
9 Оплата електроенергії 637,6 213,9 33,55 637584 213860.18 33.55
10 Оплата природного газу 8,9 3,3 37,08 8926 3297.37 37.08
11 Оплата інших енергоносіїв 100,6 0,0 0,00 100574 0 0
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 49,7 4,3 8,65 49692 4251.3 8.65
13 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 17 141,8 3 043,1 17,75 17141832 3043093.06 17.75
14 Інші поточні видатки 164,9 24,7 14,98 164886 24730.02 14.98
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 023,3 273,3 26,71 1023285.3 273344.3 26.71
16 Капітальний ремонт інших об`єктів 916,4 59,3 6,47 916449 59298.11 6.47
17 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 7 161,1 1 356,4 18,94 7161084.77 1356383.69 18.94
Всього 133 978,8 25 009,0 18,67
 Завантажити в Excel