Витрати бюджету на 2016 рік

Заплановано на рік

4 728 527,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 226 073,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Заробітна плата 1 181 970,5 222 949,9 18,86 1181970479.97 222949944.84 18.86
2 Нарахування на оплату праці 259 703,6 49 492,1 19,06 259703573.11 49492125.39 19.06
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 28 263,8 10 007,3 35,41 28263794.94 10007298.19 35.41
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 42 630,4 9 024,3 21,17 42630414.29 9024314.27 21.17
5 Продукти харчування 194 224,3 40 500,0 20,85 194224289.1 40500047.59 20.85
6 Оплата послуг (крім комунальних) 401 153,7 44 356,4 11,06 401153658.46 44356417.23 11.06
7 Видатки на відрядження 1 373,1 229,1 16,68 1373110.76 229074.49 16.68
8 Оплата теплопостачання 254 615,6 138 902,0 54,55 254615616.45 138901974.75 54.55
9 Оплата водопостачання та водовідведення 9 249,1 2 251,0 24,34 9249054.33 2250992.86 24.34
10 Оплата електроенергії 67 120,2 20 084,3 29,92 67120212.42 20084341.21 29.92
11 Оплата природного газу 5 776,9 1 012,8 17,53 5776947 1012777.36 17.53
12 Оплата інших енергоносіїв 617,1 117,2 18,99 617131 117208 18.99
13 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 3 076,5 0,0 0,00 3076472 0 0
14 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 766,4 798,2 45,19 1766407.64 798171.11 45.19
15 Надання пільгового довгострокового кредиту 542,3 0,0 0,00 542317 0 0
16 Повернення коштів, наданих для кредитування -17,7 -244,6 1 381,92 -17700 -244647.2 1381.92
17 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 259 201,8 73 531,5 28,37 259201781 73531541.92 28.37
18 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 840 241,6 203 268,3 24,19 840241588 203268313.91 24.19
19 Виплата пенсій і допомоги 2 407,4 836,7 34,76 2407396 836717.23 34.76
20 Стипендії 18 519,7 7 905,0 42,68 18519668 7905026.29 42.68
21 Інші виплати населенню 699 446,7 336 393,2 48,09 699446748.72 336393195.37 48.09
22 Інші поточні видатки 5 552,5 1 148,7 20,69 5552481.85 1148734.66 20.69
23 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 36 794,4 1 734,0 4,71 36794392.82 1733988.24 4.71
24 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 100 848,0 10 479,8 10,39 100848000 10479776.46 10.39
25 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 12 384,0 2 270,7 18,34 12384033.88 2270680.66 18.34
26 Капітальний ремонт інших об`єктів 124 129,6 6 106,1 4,92 124129612 6106064.27 4.92
27 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 69 908,9 8 176,7 11,70 69908900 8176677.52 11.7
28 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 44 662,9 9 649,9 21,61 44662884.77 9649905.06 21.61
29 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 37 103,7 25 093,1 67,63 37103707.51 25093147.51 67.63
30 Капітальні трансферти населенню 513,3 0,0 0,00 513326 0 0
31 Нерозподілені видатки 24 747,5 0,0 0,00 24747476 0 0
Всього 4 728 527,8 1 226 073,8 25,93
 Завантажити в Excel