Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Заплановано на рік

0,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.