Заплановано на рік

898,2 тис. грн.

Виконано за I квартал

268,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9,5 0,0 0,00 9482.00 0.00 0
2 Оплата послуг (крім комунальних) 2,7 0,0 0,00 2658.00 0.00 0
3 Видатки на відрядження 12,9 1,2 9,30 12875.00 1222.00 9.3
4 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1,2 0,0 0,00 1220.00 0.00 0
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 797,7 245,7 30,80 797711.30 245711.30 30.8
6 Капітальний ремонт інших об`єктів 74,3 21,8 29,34 74300.00 21750.12 29.34
Всього 898,2 268,7 29,92