Охорона здоров'я (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

126 811,7 тис. грн.

Виконано за I квартал

10 942,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 9 630,1 1 703,5 17,69 9630083 1703525.5 17.69
2 Нарахування на оплату праці 2 118,6 446,3 21,07 2118618 446260.44 21.07
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 332,5 589,0 25,25 2332518.03 588970.41 25.25
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 6 932,9 2 695,3 38,88 6932888.25 2695314.09 38.88
5 Продукти харчування 1 244,3 205,3 16,50 1244308 205303.89 16.5
6 Оплата послуг (крім комунальних) 6 671,6 2 587,1 38,78 6671648.31 2587123.23 38.78
7 Видатки на відрядження 117,0 16,4 14,02 117008 16408.3 14.02
8 Оплата теплопостачання 2 024,0 404,9 20,00 2023997 404896.65 20
9 Оплата водопостачання та водовідведення 285,8 40,9 14,31 285776 40878.81 14.31
10 Оплата електроенергії 1 213,2 184,1 15,17 1213216 184121.29 15.17
11 Оплата природного газу 131,7 34,3 26,04 131664 34340.93 26.04
12 Оплата інших енергоносіїв 0,4 0,0 0,00 400 0 0
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 113,7 20,0 17,59 113694.64 20026.6 17.59
14 Виплата пенсій і допомоги 46,3 0,0 0,00 46300 7.74 0
15 Інші виплати населенню 13,6 0,0 0,00 13617 0 0
16 Інші поточні видатки 326,4 65,4 20,04 326419 65358.28 20.04
17 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 26 250,4 250,4 0,95 26250408.72 250395.75 0.95
18 Капітальний ремонт інших обʼєктів 67 359,2 1 699,5 2,52 67359160 1699505.1 2.52
Всього 126 811,7 10 942,4 8,63
 Завантажити в Excel