Культура і мистецтво (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

14 537,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

2 749,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 577,9 296,6 18,80 1577938 296567.12 18.8
2 Нарахування на оплату праці 347,2 78,8 22,70 347150 78767.07 22.7
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 641,3 169,6 26,45 641345 169637.89 26.45
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2,6 0,0 0,00 2560 0 0
5 Оплата послуг (крім комунальних) 956,9 144,6 15,11 956902 144643.6 15.11
6 Видатки на відрядження 147,4 24,6 16,69 147393 24635.33 16.69
7 Оплата теплопостачання 1 354,5 251,6 18,58 1354518 251643.87 18.58
8 Оплата водопостачання та водовідведення 45,9 8,9 19,39 45860 8861.52 19.39
9 Оплата електроенергії 148,5 56,6 38,11 148494 56603.76 38.11
10 Оплата природного газу 0,0 0,0 0,00 0 0 0
11 Оплата інших енергоносіїв 0,0 0,0 0,00 0 0 0
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 49,7 4,3 8,65 49692 4251.3 8.65
13 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
14 Інші поточні видатки 164,9 24,7 14,98 164886 24730.02 14.98
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 023,3 273,3 26,71 1023285.3 273344.3 26.71
16 Капітальний ремонт інших об`єктів 916,4 59,3 6,47 916449 59298.11 6.47
17 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 7 161,1 1 356,4 18,94 7161084.77 1356383.69 18.94
Всього 14 537,6 2 749,4 18,91
 Завантажити в Excel