Витрати бюджету на 2016 рік

Заплановано на рік

579 310,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

93 857,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Заробітна плата 12 786,1 2 507,2 19,61 12786101.61 2507189.7 19.61
2 Нарахування на оплату праці 2 800,1 635,7 22,70 2800084.43 635700.31 22.7
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 403,9 4 354,6 46,31 9403884.94 4354613.11 46.31
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 7 221,8 2 875,8 39,82 7221818.73 2875821.35 39.82
5 Продукти харчування 71 033,7 11 751,0 16,54 71033678.1 11751034.76 16.54
6 Оплата послуг (крім комунальних) 36 297,1 6 221,8 17,14 36297131.75 6221760.4 17.14
7 Видатки на відрядження 316,6 77,1 24,35 316581.76 77054.9 24.35
8 Оплата теплопостачання 3 507,9 719,6 20,51 3507935.86 719615.89 20.51
9 Оплата водопостачання та водовідведення 473,2 172,4 36,43 473232.33 172448.9 36.43
10 Оплата електроенергії 1 387,0 245,2 17,68 1387016.42 245193.79 17.68
11 Оплата природного газу 131,7 34,3 26,04 131664 34340.93 26.04
12 Оплата інших енергоносіїв 0,4 0,0 0,00 400 0 0
13 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 3 076,5 0,0 0,00 3076472 0 0
14 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 204,6 26,1 12,76 204569.64 26090.9 12.76
15 Надання пільгового довгострокового кредиту 207,3 0,0 0,00 207278.46 0 0
16 Повернення коштів, наданих для кредитування -17,7 -244,6 1 381,92 -17700 -244647.2 1381.92
17 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
18 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
19 Виплата пенсій і допомоги 46,3 0,0 0,00 46300 7.74 0
20 Стипендії 0,0 0,0 0,00 0 0 0
21 Інші виплати населенню 19,8 5,2 26,26 19755.72 5164.88 26.26
22 Інші поточні видатки 4 068,9 965,8 23,74 4068905.1 965844.36 23.74
23 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 36 794,4 1 734,0 4,71 36794392.82 1733988.24 4.71
24 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 100 848,0 10 479,8 10,39 100848000 10479776.46 10.39
25 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 12 384,0 2 270,7 18,34 12384033.88 2270680.66 18.34
26 Капітальний ремонт інших об`єктів 124 129,6 6 106,1 4,92 124129612 6106064.27 4.92
27 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 69 908,9 8 176,7 11,70 69908900 8176677.52 11.7
28 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 44 662,9 9 649,9 21,61 44662884.77 9649905.06 21.61
29 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 37 103,7 25 093,1 67,63 37103707.51 25093147.51 67.63
30 Капітальні трансферти населенню 513,3 0,0 0,00 513326 0 0
31 Нерозподілені видатки 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 579 310,0 93 857,5 16,20
 Завантажити в Excel