Органи місцевого самоврядування

Заплановано на рік

446,1 тис. грн.

Виконано за I квартал

29,6 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,1 0,0 0,00 75.00 0.00 0
2 Оплата послуг (крім комунальних) 4,0 0,0 0,00 4000.00 0.00 0
3 Інші виплати населенню 92,0 0,0 0,00 92000.00 0.00 0
4 Інші поточні видатки 350,0 29,6 8,46 350000.00 29629.99 8.46
Всього 446,1 29,6 6,64