Органи місцевого самоврядування

Заплановано на рік

83 630,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

14 611,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 46 089,7 8 060,1 17,49 46089745.00 8060121.07 17.49
2 Нарахування на оплату праці 10 139,7 1 802,5 17,78 10139744.00 1802532.63 17.78
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 366,7 129,1 3,83 3366665.00 129094.56 3.83
4 Оплата послуг (крім комунальних) 18 495,7 3 023,0 16,34 18495703.00 3023009.35 16.34
5 Видатки на відрядження 289,2 27,4 9,47 289160.00 27357.72 9.47
6 Оплата теплопостачання 3 302,2 1 330,1 40,28 3302235.00 1330110.01 40.28
7 Оплата водопостачання та водовідведення 73,9 10,8 14,61 73906.00 10829.07 14.61
8 Оплата електроенергії 1 012,3 197,1 19,47 1012256.00 197104.17 19.47
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 66,6 0,0 0,00 66596.00 0.00 0
10 Інші виплати населенню 92,0 0,0 0,00 92000.00 0.00 0
11 Інші поточні видатки 702,5 31,3 4,46 702452.00 31289.79 4.46
Всього 83 630,5 14 611,4 17,47