Культура і мистецтво (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

119 441,3 тис. грн.

Виконано за I квартал

22 259,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 65 322,2 11 631,8 17,81 65322231 11631753.77 17.81
2 Нарахування на оплату праці 14 370,9 2 578,0 17,94 14370890 2577961.29 17.94
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 276,7 129,4 10,14 1276669 129402.04 10.14
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,0 0,0 0,00 0 0 0
5 Оплата послуг (крім комунальних) 10 281,5 208,4 2,03 10281542 208372.72 2.03
6 Видатки на відрядження 6,5 0,3 4,62 6500 292 4.62
7 Оплата теплопостачання 10 398,3 4 500,7 43,28 10398303 4500738.49 43.28
8 Оплата водопостачання та водовідведення 44,7 7,5 16,78 44707 7461.84 16.78
9 Оплата електроенергії 489,1 157,3 32,16 489090 157256.42 32.16
10 Оплата природного газу 8,9 3,3 37,08 8926 3297.37 37.08
11 Оплата інших енергоносіїв 100,6 0,0 0,00 100574 0 0
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,0 0,0 0,00 0 0 0
13 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 17 141,8 3 043,1 17,75 17141832 3043093.06 17.75
14 Інші поточні видатки 0,0 0,0 0,00 0 0 0
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
16 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
17 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 119 441,3 22 259,6 18,64
 Завантажити в Excel