Витрати бюджету на 2016 рік

Заплановано на рік

4 149 217,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 132 216,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 83 630,5 14 611,4 17,47 83630462.00 14611448.37 17.47
2 Освіта 1 298 103,9 313 766,6 24,17 1298103945.04 313766611.91 24.17
3 Охорона здоров'я 534 186,3 141 718,3 26,53 534186294.15 141718318.06 26.53
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 703 200,1 336 811,1 47,90 703200106.46 336811108.56 47.9
5 Житлово-комунальне господарство 92 809,7 31 729,4 34,19 92809732.00 31729362.03 34.19
6 Культура і мистецтво 119 441,3 22 259,6 18,64 119441264.00 22259629.00 18.64
7 Засоби масової інформації 6 778,7 1 307,0 19,28 6778660.00 1306994.09 19.28
8 Фізична культура і спорт 814,1 90,0 11,06 814100.00 90007.79 11.06
9 Будівництво 600,0 0,0 0,00 600000.00 0.00 0
10 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 279,0 0,0 0,00 279000.00 0.00 0
11 Транспорт, дорожнє господарство, телекомунікації 434 354,2 64 622,8 14,88 434354192.00 64622812.57 14.88
12 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 4 705,8 858,9 18,25 4705844.00 858945.43 18.25
14 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2 032,9 254,9 12,54 2032937.00 254925.02 12.54
16 Видатки, не віднесені до основних груп 867 946,2 204 186,2 23,53 867946232.00 204186171.92 23.53
17 Кредитування 335,0 0,0 0,00 335038.54 0.00 0
Всього 4 149 217,8 1 132 216,3 27,29