Надходження бюджету на 2021 рік

Заплановано на рік

7 378 390,2 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 715 226,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 183 087,0 1 457 172,2 23,57 6183087000.00 1457172199.25 23.57
2 Неподаткові надходження 39 281,4 11 754,6 29,92 39281377.00 11754649.30 29.92
3 Доходи від операцій з капіталом 0,0 0,7 0,0 0.00 735.00 0
4 Офіційні трансферти 1 156 021,9 246 298,7 21,31 1156021869.00 246298696.00 21.31
Всього 7 378 390,2 1 715 226,3 23,25