Надходження бюджету на 2020 рік

Заплановано на рік

7 564 882,9 тис. грн.

Виконано за рік

6 590 444,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 079 106,2 5 111 817,9 84,09 6079106200.00 5111817941.08 84.09
2 Неподаткові надходження 197 485,0 200 254,1 101,4 197484990.80 200254117.16 101.4
3 Доходи від операцій з капіталом 14 284,6 16 986,2 118,91 14284600.00 16986186.43 118.91
4 Офіційні трансферти 1 243 381,9 1 240 576,7 99,77 1243381928.54 1240576710.48 99.77
5 Цільові фонди   21 939,6 20 809,9 94,85 21939601.00 20809870.19 94.85
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 8 685,6 0,0 0,0 8685600.00 0.00 0
Всього 7 564 882,9 6 590 444,8 87,12