Надходження бюджету на 2020 рік

Заплановано на рік

7 452 659,6 тис. грн.

Виконано за I півріччя

3 096 845,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 079 106,2 2 285 431,4 37,59 6079106200.00 2285431373.96 37.59
2 Неподаткові надходження 225 159,8 109 856,2 48,79 225159815.64 109856160.94 48.79
3 Доходи від операцій з капіталом 7 468,6 11 019,4 147,54 7468600.00 11019377.02 147.54
4 Офіційні трансферти 1 112 655,7 689 361,0 61,96 1112655739.00 689361042.00 61.96
5 Цільові фонди   19 583,6 1 177,1 6,01 19583601.00 1177078.33 6.01
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 8 685,6 0,0 0,0 8685600.00 0.00 0
Всього 7 452 659,6 3 096 845,0 41,55