Надходження бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

7 857 350,2 тис. грн.

Виконано за рік

7 863 103,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 5 058 294,0 5 120 138,6 101,22 5058294026.00 5120138632.80 101.22
2 Неподаткові надходження 332 694,5 326 355,2 98,09 332694471.31 326355207.30 98.09
3 Доходи від операцій з капіталом 3 987,2 5 464,6 137,05 3987150.00 5464635.75 137.05
4 Офіційні трансферти 2 440 455,8 2 395 611,1 98,16 2440455846.30 2395611088.01 98.16
5 Цільові фонди   14 010,5 15 534,1 110,87 14010516.00 15534132.16 110.87
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 7 908,2 0,0 0,0 7908173.00 0.00 0
Всього 7 857 350,2 7 863 103,7 100,07