Надходження бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

7 518 766,7 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 974 020,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 4 702 781,4 1 211 266,1 25,76 4702781400.00 1211266065.69 25.76
2 Неподаткові надходження 245 870,6 59 637,2 24,26 245870630.56 59637186.81 24.26
3 Доходи від операцій з капіталом 4 120,0 186,7 4,53 4120000.00 186691.92 4.53
4 Офіційні трансферти 2 545 381,3 698 249,6 27,43 2545381309.00 698249631.57 27.43
5 Цільові фонди   14 010,5 4 680,7 33,41 14010516.00 4680698.47 33.41
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 6 602,8 0,0 0,0 6602838.00 0.00 0
Всього 7 518 766,7 1 974 020,3 26,25